Giới thiệu Trường Trung học phổ thông Huỳnh Tấn Phát

Trường Trường Trung học phổ thông Huỳnh Tấn Phát là trường công lập theo Quyết định số 1353 ngày 20 tháng 8 năm 2007 của chủ Tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. :

- Địa chỉ: Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại , tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại Văn: (0275) 3 853102

- Email: thpthuynhtanphat@bentre.edu.vn

- Website: thpthuynhtanphat.edu.vn

Chi Bộ nhà trường

Bí thư: Nguyễn Quang Vinh

Phó Bí thư: Hà Thị Kim Thoa

Ban giám hiệu

Hiệu Trưởng: Nguyễn Quang Vinh

Phụ trách chung, điều hành công việc toàn trường

Điện thoại: 02753853102; Di động: 0919785005; Email: nguyenquangvinh_thpt_htp@bentre.edu.vn

Phó Hiệu Trưởng: Hà Thị Kim Thoa

Phụ trách chuyên môn, điều hành công việc chuyên môn toàn trường

Điện thoại: 02753853102; Di động: 0397329555; Email:hathikimthoa_thpt_htp@bentre.edu.vn

Phó Hiệu Trưởng: Nguyễn Hữu Chung

Phụ trách cơ sở vật chất, điều hành công việc tài sản toàn trường

Điện thoại: 02753853102; Di động: 0989721481; Email:nguyenhuuchung_thpt_htp@bentre.edu.vn

Văn phòng

Tổ trưởng Văn phòng: Trần Thị Cẩm Thanh

Phụ trách: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ trường

Điện thoại: 02753853102; Di động: 0982693363; Email: tranthicamthanh_thpt_htp@bentre.edu.vn